X
צור קשר חוקר פרטי | חקירות פרטיות | משרדי חקירות | האזנה | חוקרים פרטיים | מידע עסקי | איתור לפי טלפון | איתור כתובת |

חקירות נשיא המדינה

מאת: אורי שטרית

לא כל יום יוצא לחוקרי משטרה לחקור את נשיא המדינה. וטוב שכך. ההחלטה לחקור את נשיא המדינה שמורה ליועץ המשפטי לממשלה. דבר החלטתו עובר ישירות למפכ"ל המשטרה. המפכ"ל לומד את ההחלטה ומעביר אותה לראש אגף חקירות במשטרה.

משם יורדת הנחייה לאחד מראשי היחידות הארציות: היחידה הארצית לחקירות הונאה, היחידה לחקירות בינלאומיות ואו ליחידה לפשעים כלכליים. הפעם הוחלט להעמיד בראש צוות החקירה את ראש היחידה לפשעים כלכליים. ראש היחידה מגבש צוות חקירה מיוחד. הצוות יורכב בדרך כלל מחוקרים ותיקים ומנוסים. אין הכרח שהצוות יורכב דווקא מהיחידה, שבראשה עומד ראש הצוות. ניתן להרכיב צוות אד הוק מיחידות שונות.

הישיבות הראשונות של צוות החקירה יוקדשו קודם ללימוד הפרטים העולים מכתב התלונה נגד הנשיא. מהות העבירה תוגדר בעצה אחת עם הפרקליטות שתלווה את החקירה. ללא הגדרת אופי העבירה אין יציאה לחקירה. החקירה תמיד תתנהל בגבולות ההגדרה החוקית, כעולה מהחשד שיוחס לנשיא.

כל פעילות של צוות החקירה תירשם ביומן צח"מ (צוות חקירה מיוחד). על חוקר זוטר יחסית תוטל משימת ניהול היומן. כהכנה לחקירת הנשיא תושלם עד כמה שניתן מסכת גביית ההודעות מהמתלוננת ומעדים נוספים, יאספו מסמכים וראיות עצמאיות ויופעלו מקורות מידע מגוונים, שיש בהם לתרום לחיזוק החשדות או להפרכתן.

על סמך הממצאים שנאספו, יכין הצוות שאלון מפורט וממוקד, שיוצג לנשיא בעת חקירתו. לצד השאלון, ירוכזו ויסומנו הקלטות, מסמכים וצילומים, שישלפו בנקודת הזמן האפקטיבית להבנת החוקרים.

הואיל ולא ניתן לטרטר נשיא בחקירות חוזרות ונשנות, החוקרים יציגו לנשיא בחקירתו הראשונה, את השאלות הקשות והרגישות, הדורשות את תגובתו לחשדות שיוחסו לו. החקירה תיפתח באזהרה כמתחייב. מתוכן האזהרה יבין הנשיא ששמורה לו זכות השתיקה. הוא לא יבחר בה. הנשיא יחתום שהבין את נוסח האזהרה.

החוקרים יפתחו בשאלות כלליות, באשר לסדר יומו של הנשיא ולנסיבות פגישותיו המקצועיות והאישיות עם עובדי המשכן.  עוד ישאל, האם יש פגישות שהוא לבד. האם לנשיא יש בכלל פרטיות במשכן אם ירצה בכך. לאחר מכן יפציצו בנימוס בשאלות הנוגעות ישירות לתלונות כנגדו: מה תגובתך לטענה שכפית על העובדת יחסי מין? איזו סיבה ומניע יש לה להעליל עליך? ידוע לנו שנשארת איתה לבד בחדרך בשעות הערב המאוחרות, מה תגובתך? האם נכון הדבר, שפנית ליועץ המשפטי בטענה לסחיטה כנגדך, הואיל והבנת שזה המוצא היחיד שלך להתמודד עם התלונה על הטרדה מינית?

עם נשיא לא עושים תרגילי חקירה מתוחכמים. לא מוכרים לו שקרים על ראיות שסוגרות עליו לכאורה. החקירה היא יותר פורמאלית, אדיבה, לא נשכנית, יבשה, לא מרגשת במיוחד, לא דורשת תחכום חקירתי ויכולת דיבוב ותשאול, כנדרש בחקירת עבריינים מסוגים שונים. בחקירת נשיא, האדרנלין לא עובד שעות נוספות. החקירה מתנהלת בשיטה של "שאלה תשובה". מפאת רגישות החקירה ומעמד הנחקר, תוקלט החקירה ותצולם, כגיבוי מתבקש להודעה שתיגבה מפי הנשיא.

סביר להניח, שהנשיא ישיב בדרכו לכל השאלות שישאל. לאחר מספר שעות של חקירה ראשונית, יתכנס הצוות לניתוח הממצאים ויחליט על מתווה החקירה בכפוף לראיות שנאספו עד כאן.

כמקובל בחקירות רגישות של אנשי ציבור ובפרט של נשיא המדינה, היועץ המשפטי לממשלה שהורה על פתיחת החקירה, יכנס את צוות החוקרים  בראשות המפכ"ל או לפחות ראש אגף חקירות. באותה ישיבה ימסר דיווח על הממצאים שנאספו. החוקרים ישתפו את היועץ המשפטי בכיווני החקירה החדשים המומלצים להבנתם המקצועית.

אני מניח, שלאחר שתי חקירות נוספות של הנשיא, יוחלט לבצע עימות בין המתלוננת לנשיא. העימות הוא הליך מקובל ונדרש בחקירות מסוג זה במיוחד לאור העובדה, שכל צד מתבצר בעמדתו.

אם וכאשר לא תמצאנה ראיות נוספות ועצמאיות כמו, הקלטות שהקליטה המתלוננת, ומכתבים שהוחלפו בין הנשיא למתלוננת, הנוגעים ישירות לסוגיה הנחקרת, ידרשו החוקרים להמליץ בפני היועץ המשפטי לממשלה, כיצד לנהוג, האם להגיש כתב אישום או לסגור את התיק מחוסר ראיות. התיק בכל מקרה לא יסגר מחוסר עניין לציבור. שהרי, יש יותר עניין לציבור מאשר נשיא החשוד באונס?

אם התיק יובא לבסוף להכרעת בית המשפט והצדדים יחזרו על אותה עמדה, כפי שנמסרה לחוקרים, לא נותר לבית המשפט לקבוע את החלטתו, אלא על סמך התרשמות מאמינות ומהימנות המתלוננת והנאשם. זו זכות בלעדית השמורה לבית המשפט, בבואו לפסוק את דינו. האם ירשיע בית המשפט את הנאשם או יזכה אותו? נמתין ליום הדין ונדע.


לשיחת יעוץ מקצועי עם חוקרי משרדנו התקשרו עכשיו:
0775446977
צור קשר
 

  תחומי חקירות פרטיות
 
- חקירות
- חוקרים
- האזנת סתר
- פוליגרף


  חוקרים פרטיים ממליצים

- חוקר פרטי
- מידע עסקי
- האזנת סתר
- מידע עסקי
- חוקר פרטי
- חקירות פרטיות