X
צור קשר חוקר פרטי | חקירות פרטיות | משרדי חקירות | האזנה | חוקרים פרטיים | מידע עסקי | איתור לפי טלפון | איתור כתובת |

מתי נדרשת חקירה כלכלית?

במאמר זה נסקור את נושא החקירות הכלכליות – מה הן חקירות כלכליות? מתי חקירה כלכלית יכולה לעזור, ומתי היא יכולה להשיב רכוש אבוד או לעזור לגייס חובות אבודים? מי יכול לבצע חקירה כלכלית, ומי מוסמך לכך? כיצד מתנהלת חקירה כלכלית ומהבודקים במהלכה?

ובנוסף, נמליץ על כמה נקודות שחשוב לברר עם משרד החקירות בטרם חותמים על חוזה בנוגע לביצוע חקירה כלכלית.

מהי חקירה כלכלית?

חקירה כלכלית הינה חקירה המתנהלת לשם איתור רכושו של חייב, עסקיו, ונכסיו. חקירה כלכלית הינה הליך נפוץ שחברות חקירות מרבות להשתמש בו עבור לקוחות עסקיים כגון בנקים, חברות ביטוח וכדומה, וכן עבור לקוחות פרטיים אשר נקלעו למצב בו הם נושים של חוב שקשה לקבל תשלומים כנגדו.

חקירה כלכלית לאיתור נכסים של החייב, תקל על בעלי החוב לתבוע מהחייב, אם במסגרת משא ומתן בין הצדדים ואם במסגרת הליכים משפטיים, לשלם את חובו.

מה בודקים בחקירה כלכלית?

בחקירה כלכלית נבדקים היבטים שונים של מצבו הפיננסי של החייב.

למשל, עשויים להיבדק כתובתו העדכנית של החייב, מקום עיסוקו והיקף העבודה, אם הוא עובד, עוד נבדקים נכסים שיש בבעלות החייב, כגון נכסי דלא ניידי, בארץ או בחו"ל, כלי רכב, כלי טיס, כלי שיט, ציוד הנדסי וכדומה, איתור חשבונות בנק בבעלות החייב או חשבונות בנק שהוא שותף לניהולם, חקירה לאיתור זכויות שיש לחייב כתוצאה בתביעות של חברות ביטוח.

כמו כן, איתור קופות גמל, קופות חיסכון ותגמולים שונים על שם החייב, איתור תיקים בבית המשפט, אשר בהם החייב הוא התובע וייתכן שיתקבל בסופם פיצוי כספי עבור החייב, איתור תיקים בהוצאה לפועל, אם יש כאלה, ועוד.

כל האיתורים עשויים להיערך בארץ ו/או בחוץ לארץ, על פי אורח חייב של הנתבע והצורך העולה בעת החקירה.

ישנם היקפים שונים לחקירה כלכלית, והיקף החקירה הכלכלית תלוי בצרכי מזמין החקירה וברצונותיו. יתכן שתבחרו להתחיל בהשגת חלק מן הנתונים והתקדמות בחקירה, עקב בצד אגודל.

כמו כן, יתכן שחקירה כלכלית מתרחבת והופכת להיות חקירה בחו"ל, כאשר מגיע למזמין החקירה מידע אמין כי החייב מחזיק בנכסים כמו בתים, מגרשים, כלי רכב מסוגים שונים, חשבונות בנק, וכדומה, בחוץ לארץ.

אז, במרבית המקרים עוברת החקירה למדינה בה נמצאו עקבות נכסים בבעלות החייב, והמאמצים להשיג ראיות על אודות מצבו הכלכלי של החייב ממשיכים במדינה הזרה.

כיצד מתבצעת חקירה כלכלית?

חקירות כלכליות מתבצעות על ידי משרד חקירות מקצועי, וכוללות שימוש בדרכי חקירה, טכנולוגיות מתקדמות, כלים ואביזרים מקצועיים, ואסטרטגיות עבודה מקצועיות.

את החקירה מנהלים חוקרים מקצועיים, מנוסים ומדופלמים, וחשוב מאד שהחקירה תתנהל בהתאם לחוקי הראיות, שיאפשרו לממצאי החקירה להיות מובאים בפני בית משפט כראיות קבילות בהליך משפטי, באם מתנהל כזה, או יתנהל בעתיד.

במהלך חקירה כלכלית ננקטות פעולות לאיתור החייב, ולאחר מכן נערכים לעיתים מעקבים, ולעיתים פעילויות אחרות על מנת לאתר את כל נכסיו, על פי הפירוט שהבאנו.

איך לבחור משרד חקירות לצורך ביצוע חקירה כלכלית?

חשוב לברר בנוגע למשרד החקירות שיבצע עבורכם חקירה כלכלית, שיש לו ניסיון בתחום חקירות כלכליות ואיתור נכסים. עוד, חשוב לשים לב, שהמשרד פועל ברשיון תקף.

חשוב לשים לב, כי בנוגע לחקירות כלכליות, ואיתור נכסים, ישנה חשיבות מכרעת לניהול החקירה בדיסקרטיות, וכדאי לברר מה עמדת משרד החקירות בנוגע לזה.

בנוסף לכל זאת ולצורך קלות בניהול החקירה ובשימוש בתוצאותיה, אנו ממליצים לשכור שירותיה של חברת חקירות מנוסה בארץ, גם כאשר החקירה עשויה להפוך מורכבת ולכלול חקירות בחו"ל או איתורים בחו"ל, או צורך במעקבים בחו"ל.


לשיחת יעוץ מקצועי עם חוקרי משרדנו התקשרו עכשיו:
0775446977
צור קשר
 

  תחומי חקירות פרטיות
 
- חקירות
- חוקרים
- האזנת סתר
- פוליגרף


  חוקרים פרטיים ממליצים

- איתור לפי מספר טלפון
- איתור כתובות מגורים
- בוגדים בכם?
- אינדקס חוקרים פרטיים
- סיכון מקצועי