X
צור קשר חוקר פרטי | חקירות פרטיות | משרדי חקירות | האזנה | חוקרים פרטיים | מידע עסקי | איתור לפי טלפון | איתור כתובת |

איתור לשם ביצוע מסירה משפטית

שירותי חקירות לצרכי איתור – בשביל ביצוע מסירה משפטית

כאשר מתנהלים דיונים בערכאות משפטיות, או הליכי הוצאה לפועל, בית המשפט מחייב במסירה משפטית של מסמכי התביעה לידי הנתבע. מסירה משפטית היא מסירה ידנית בכפוף לנהלים מסויימים, ורק אם התבצעה כדין, בית המשפט יתייחס לנתבע כאילו יש בידיו את הניירות שנשלחו.

אם הניירות לא נמסרו על פי הנוהל, עשויים לחול עיכובים במהלך התקין של ההליך המשפטי.

אם האדם אינו מאותר ומקום הימצאו אינו ידוע, מתעורר צורך לאתר אותו עבור מסירה קבילה משפטית של הניירות לידיו. במאמר זה נפרט ונסביר על איתורים לצרכי מסירות משפטיות.

מהי מסירה משפטית?

מסירה משפטית היא הליך הקבוע בחוק, ובו הנתבע מקבל מסמכים הנוגעים לתביעה המתרחשת כנגדו בבית המשפט, או להליכי הוצאה לפועל. המסמכים הנמסרים במסירה משפטית יהיו כתבי דין, הזמנות לדיון משפטי, אזהרות מטעם ההוצאה לפועל, וכולי.

ישנן דרכים המקובלות על בתי המשפט למסירה משפטית תקינה, גם כאשר האדם הנדון מסרב לקבל את הניירות לידיו. אולם, כאשר האדם אינו בנמצא ועל פניו ניראה שאין דרך להשיג את מקום הימצאו, אזי לא ניתן לבצע מסירה משפטית קבילה, עד לאיתור האדם המדובר.

מהו ההליך החוקי של מסירה משפטית?

כדי שבית המשפט יקבל כעובדה ברת קיימא את הגעת המסמכים המשפטיים אל הנתבע, יש למסור את המסמכים לנתבע ולהשיג את חתימתו על אישור מסירה. אישור המסירה יתבצע על ידי חתימת הנתבע על טופס תצהיר בעל נוסח מקובל, אשר חתום בידי עורך דין, המאשר ביצוע המסירה חתימתו.

בחתימתו על אישור המסירה, מודה הנתבע כי קיבלת את המסמכים המשפטיים ומכאן ואילך, יש לו אחריות משפטית לקיים את צווי בית המשפט וכדומה, שקיבל בעת המסירה המשפטית.

מדוע חשוב להכיר את המושג מסירה משפטית?

כאשר נתבע אינו מיודע על פי דין בנוגע להליך משפטי המתרחש כנגדו, והמסמכים המשפטיים הנוגעים לתביעה אינם מגיעים לחזקתו על פי ההליכים המקובלים על בית המשפט, יהווה הדבר ביצוע בלתי תקין של המסירה המשפטית.

כאשר ביצוע המסירה המשפטית לא מבוצע או מבוצע באופן חלקי או מבוצע באופן שנחשב בלתי תקין על פי הוראות בית המשפט, הדבר יגרור עיכובים בהתקדמות ההליכים המשפטיים בתיק המדובר, כנגד הנתבע.

כמו כן, הדבר עשוי לשמש עילה מצד הנתבע לערעור על פסקי הדין, או להתחמקות מביצוע גזר הדין. שכן, הנתבע יוכל לטעון, כי החומרים הרלוונטיים לא הגיעו אליו. במידה והנתבע לא מיודע בנוגע להליכים או פסקי דין הקיימים כנגדו, בית המשפט עשוי לפסוק כי זוהי עילה מספקת לאי ביצוע מצד הנתבע של פסקי הדין העומדים כנגדו.

הנתבע יכול לנצל את חוקי המסירה המשפטית לטובתו

הנתבע יכול להקשות על מסירת מסמכים משפטיים לידיו, בכך שיחליף כתובת או יקשה על איתורו ומסירת המסמכים לידיו. אם השליח הנושא את המסמכים אינו מוצא את הנתבע, נחשב הדבר כאילו הנתבע לא קיבל את המסמכים, ואז עומדת בפני הנתבע האפשרות לערער על פסק הדין או לא לכבד אותו.

ישנם חייבים, או נתבעים, שמנצלים אפשרות זו לרעה, ומנסים "להיעלם", או להקשות לפי מיטב יכולתם על מסירת המסמכים.

כיצד מתמודדים עם מסירה משפטית?

במרבית המקרים ניתן למסור את המסמכים המשפטיים בקלות יחסית – אולם גם אז חשוב לבצע את המסירה בהליך המקובל על בתי המשפט, ולהחתים את הנתבע על שקיבל את המסמכים, כמקובל.

מסירה שלא תתבצע על פי ההליך המקובל על בתי המשפט עשויה להיחשב בבית המשפט כמסירה לא קבילה, ולגרור עיכובים וקשיים במהלך התלונה. לכן, מומלץ להיעזר בחברת חקירות מנוסה שתמסור את המסמכים לידי הנתבע באופן מסודר שיוכר ללא עוררין על ידי בית המשפט כמסירה משפטית שהתנהלה על פי כל דין.

חברת חקירות יכולה למסור את הניירות לנתבע גם כאשר יש קושי באיתורו, על ידי ביצוע איתור האדם בעזרת חקירה קצרה.

מה קורה כאשר המסירה המשפטית מורכבת והנתבע קשה לאיתור?

כאשר, מסיבות כלשהן, קשה לאתר את הנתבע על מנת למסור לו את המסמכים המשפטיים, מומלץ מאוד להיעזר בשירותיה של חברת חקירות מנוסה על מנת לאתר את החייב ולמסור לידיו את המסמכים המשפטיים בהליך המקובל.

חברות חקירות מתמחות באיתור חייבים ונתבעים שנוקטים פעולות על מנת שלא להימצא ולא לקבל את המסמכים המשפטיים לידיהם. כיום, במרבית המקרים חברת חקירות מנוסה יכולה לאתר את הנעלמים, ולבצע מסירה משפטית על פי כל דין.

במרבית המקרים, תהליך האיתור הוא קצר (כשלושה ימים) ויעיל, כאשר במקרה שחברת החקירות אינה מצליחה לאתר את החייב, היא לרוב לא גובה תשלום.


לשיחת יעוץ מקצועי עם חוקרי משרדנו התקשרו עכשיו:
0775446977
צור קשר
 

  תחומי חקירות פרטיות
 
- חקירות
- חוקרים
- האזנת סתר
- פוליגרף


  חוקרים פרטיים ממליצים

- מעקבים - כללי יסוד
- גניבת זהות - הונאות מחשב
- כיצד לבחור חוקר פרטי
- בדיקת פוליגרף
- חקירה פלילית
- חקירה כלכלית

 
מסירה משפטית - איתור לצרכי מסירה משפטית